Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời không sử dụng điện, ban ngày tự hấp thụ ánh sáng mặt trời qua tấm Panel và chuyển đổi thành năng lượng điện. Được lưu trữ bởi Tấm Pin titanium.

Đèn led năng lượng mặt trời có các loại như: đèn đường led năng lượng mặt trời, đèn khuôn viên năng lượng mặt trời, đèn trụ cổng…

Ứng dụng cho các khu vực không kéo được điện lưới như hải đảo, vùng sâu vùng xa..

Danh sách sản phẩm (1)
Sắp xếp